Course curriculum

 • 1

  Moduł 1: Plan kursu

  • Powitanie

  • Wymagania techniczne względem projektu w kursie

  • Przegląd możliwości starter kitu do optymalizacji

  • Założenia projektu, stan początkowy i końcowy, zasady

  • Zadanie domowe

 • 2

  Moduł: Testowanie w praktyce

  • Jak testować i rozmawiać o liczbach?

  • Proces testowania

  • Lighthouse / User Flows

  • WebPageTest / WPT User Flows

  • DevTools a testowanie

  • Audyt

  • Testowanie płynności renderowania, animacji i scrollowania

  • Podsumowanie

 • 3

  Moduł 2: Przeglądarka a CRP

  • Wyjaśnienie pojęć

  • Przeglądarka i proces renderowania

  • Krytyczna ścieżka renderowania

  • Zrozumieć przeglądarkę i CRP (load perf)

  • Zrozumieć przeglądarkę i CRP (runtime perf)

  • Jak dokonywać pomiarów wydajności, pomiarów CRP?

  • Analiza Waterfall

  • Jak analizować Waterfall (WebPageTest)

  • Zakładka Performance w DevTools

  • Optymalizacja krytycznej ścieżki renderowania

  • Zadanie domowe

 • 4

  Moduł 3: Wzorce i metryki

  • Wzorzec RAIL

  • Wzorzec PRPL

  • TTFB

  • First Paint

  • First Contentful Paint

  • Speed Index

  • Time to Interactive

  • Web Vitals

  • First Input Delay, Total Blocking Time

  • FID, TBT, TTI - jak optymalizować?

  • Largest Contentful Paint

  • Cumulative Layout Shift

  • Cumulative Layout Shift - jak optymalizować?

  • Customowe metryki / Timing API

  • Która metryka jest najważniejsza?

  • Zadanie

 • 5

  Moduł 4: Fonty

  • Porównanie typów fontów

  • Wyjaśnienie pojęć (font subsetting, CSS unicode-range, CSS Font Loading API i inne)

  • Kolejność ładowanych zasobów a fonty

  • Kolejność ładowanych zasobów a fonty - przykład

  • Lokalnie ładowane fonty

  • Jak optymalnie ładować Google Fonts?

  • Jak optymalnie ładować Typekit?

  • Jak ładować fonty z ikonkami?

  • Jak walczyć z FOUT i CLS z powodu fontów?

  • Strategie ładowania fontów

  • Zadanie

 • 6

  Moduł 5: Lazy loading

  • Wprowadzenie - co to, po co, dlaczego?

  • Czego nie ładować "leniwie"?

  • Metody lazy loadingu

  • Lazy loading obrazków a SEO

  • Lazy loading threshold

  • Lazy loading obrazków i iframe'ów

  • Lazy loading wideo

  • Lazy loading widgetów

  • Lazy loading (responsywnych) teł (background-image)

  • Lazy loading komponentów

  • Copy of Placeholdery (LQIP, loadery, skeleton placeholders)

  • Zadanie

 • 7

  Moduł 6: Obrazki i wideo

  • Wprowadzenie

  • picture set / img@srcset

  • Obrazki w HTML vs. w CSS

  • ładowane warunkowo

  • Kompresja obrazków

  • WebP, AVIF

  • Obrazki, wideo @ CDN - czy warto?

  • Szybkie wdrożenie zoptymalizowanych obrazków

  • SVG, SVG sprites, base64

  • Warunkowe ładowanie

  • GIF czy

  • Obrazki/wideo connection-aware

  • Obrazek hero (hero image)

  • Hero image - przykład zoptymalizowanej implementacji

  • Serwuj obrazki przez Service Worker

  • Zadanie

 • 8

  Moduł 7: HTML i podstawy Accessibility

  • Minifikacja & kompresja HTML

  • Semantyka, optymalizacja DOM, divitis

  • Page regions

  • Uporządkowane dane (JSON-LD, Open Graph)

  • Czym jest dostępność strony?

  • Nagłówki a SEO i dostępność

  • Formularze a UX + dostępność

  • Obrazki, ikonki a dostępność i SEO

  • Nawigacja na stronach

  • Kontrast (contrast ratio)

  • Linki, przyciski

  • Zadanie

 • 9

  Moduł 8: CSS

  • Jak pisać wydajny CSS?

  • Jak ładować CSS? [MEGA WAŻNE]

  • Alternatywny sposób ładowania CSS

  • Krytyczny CSS - czy warto?

  • Minifikacja, kompresja, unused CSS

  • CSS Containment

  • prefers-reduced-data

  • Zadanie

 • 10

  Moduł 9: Javascript

  • Wprowadzenie (problemy z Javascriptem)

  • Przeglądarka a ładowanie JS

  • Jak ładować pliki JS?

  • Zmniejszanie rozmiaru plików JS (minifikacja, tree shaking, code splitting, nowoczesny JS)

  • Jak tworzyć wydajny JS?

  • Jak tworzyć wydajny JS (proces + techniczne porady)?

  • Web workers

  • Service Worker

  • Frameworki a wydajność

  • Dynamiczna strona bez frameworków

  • Predictive prefetching

  • Zadanie

 • 11

  Moduł 10: Skrypty zewnętrzne

  • Problemy ze skryptami zewnętrznymi

  • Optymalizacja ładowania czatu

  • Optymalizacja ładowania leadboxa z LeadPages

  • Optymalizacja ładowania Google reCAPTCHA

  • Technika opóźniania skryptów JS (MEGA TRIK)

  • Tag Manager

  • Zadanie

 • 12

  Moduł 12: Zakończenie

  • Podsumowanie procesu optymalizacji

  • Przykład optymalizacji strony z kursu

  • Wydajność a CMSy

  • Zoptymalizowany Wordpress

  • AMP - czy warto?

  • Ciągłe testowanie

  • Inspiracje

  • Co dalej?